Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN
 

Nätverket för konstaktörer
 Sedan några år tillbaka finns ett "Nätverk för Konstaktörer" som håller återkommande möten rörande konstfrågor. Nätverket utgör en paraplyorganisation för aktörer inom konstområdet, lokalt och regionalt, i Västerås/Västmanland.

Ingående parter är Västerås Konstnärsförening, Konstfrämjandet Västmanland, Konstnärernas Riksorganisation KRO Västmanland, Konstnärernas Kollektivverkstad KKV Västerås, Västerås Konstskola, med flera konstaktörer och -arrangörer. Västerås Konstmuseum ingår i Nätverket när det gäller vissa av frågeställningarna. Gruppen är dynamisk och fler konstaktörer tillkommer efterhand. Gruppen har även ett AU.

Nätverket för Konstaktörer är just ett nätverk, där varje förening/organisation är självständig. Fördelen med ett Nätverk är att vi kan samlas och identifiera de mest akuta konst- och konstnärsfrågorna, och sedan lägga fram dessa för samråd med berörda politiker och tjänstemän inom kommun och region. Och för dessa externa parter är det naturligtvis mer intressant att samråda, då Nätverket kan uppvisa att det har den lokala/regionala konstscenen bakom sig.

En glädjande framgång i Nätverkets arbete är exempelvis att Västerås stad alltsedan 1 juli 2019 ska tillämpa enprocentregeln. Ett annat större och pågående arbete är skapandet av ett Resurscentrum för konstnärer. Här är Konstfrämjandet Västmanland huvudman i samråd med Nätverket, och arbetet organiseras i samverkan med Region Västmanland.


Utställningarna ordnas i Konstnärsföreningen Västerås Konsthalls regi i samarbete med Vänföreningen Västerås Konsthall och med stöd av
 
Logga Sveriges Konstföreningar
  Västerås Konsthall
  tfn 021 - 12 24 98
Besök oss
Gallerian, Sturegatan 12
72213 Västerås


Hitta hit
Öppettider
tisdag - fredag 12 - 17
lördag - söndag 12 - 16
Fritt inträde
Skicka brev
Västerås Konsthall
Kopparbergsvägen 15, Box 33
72213 Västerås
epost: konst@konstnarsforeningen.com

Uppdaterad 2023-08-17 / tohbbe