Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni
 2019 juli-dec
 2020 jan-juni
 2020 juli-dec
 2021 jan-jun
 2021 juli-dec
 2022 jan-jun
 2022 juli-dec
 2023 jan-jun
 2023 juli-dec
 2024 jan-jun

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under juli -dec 2019.

Artmobile 10 - 16 augusti 2019
Denna samlingsutställning har arrangerats av konstnärsgruppen Artmobile, och här visas verk av både egna och inbjudna konstnärer, tillsammans 43 deltagare. En lista över utställarna finns i början av videon. Artmobile arbetar för ett levande konstnärsliv i Västerås, men har också utställningar och samarbeten nationellt och internationellt. Denna utställnings titel är "Victorian ArtFairytels". Temat tar fasta på romantik, ornamentik och mysticism, med rötter i det sena 1800-talets tillåtande eklektiska stilblandningar och strömningar. I denna video presenterar konstnären Anna Granberg utställningen, några av utställarna berättar också om sina verk, och konstverken filmas i videon. Den är inspelad på vernissagedagen den 10 augusti 2019.

Västerås Konstnärsförening 60 år 31/8 - 15/9 2019
I denna jubileumsutställning har Konstnärsföreningen samlat in konstverk från tidigare och nuvarande medlemmar. Föreningen har under sina 60 år haft sammanlagt 152 medlemmar, och för närvarande är antalet 50 konstnärer. Konstnärsföreningen är landets näst äldsta konstnärsdrivna galleriförening. Förutom utställningsverksamhet bedriver föreningen samverkan med sin Vänförening, och med flera andra konstsammanslutningar och -institutioner. Föreningen anordnar även kursverksamheter, föredrag och musikkvällar. I denna video presenterar konstnären och ordföranden Johnny Molton verksamheten och inviger utställningen. Videon är filmad på vernissagedagen den 31 augusti 2019.

Björn Gimstedt 21 september - 6 oktober 2019
Björn Gimstedt är en musiker och konstnär som arbetar med skulpturer, tavlor och brukskonst i järn och han blandar modern teknik med traditionellt hantverk. Han arbetar även med material som aluminium, sten, betong, fogskum, färg och digitala pixlar. Denna utställning har han kallat "Fundamenta", och här vill han utforska hur vi tänker och uppfattar världen. Konst är till för att ställa frågor, inte för att ge svar, säger Björn Gimstedt bland annat.
Han har deltagit som musiker i festivalen Dandanat i Betlehem vid flera tillfällen, och nio månader efter denna utställning har han (genom fokus på fred och frihet) erhållit Studieförbundet Bildas Mellanösternstipendium. I denna video berättar konstnären utförligt om sin konst. Videon är inspelad på vernissagedagen 21 september 2019.

Fred Salmson 12 - 27 oktober
Konsthallen visar denna gång en utställning av Fred Salmson. Konstnären bor i Bromma och är född 1941. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och har en lång konstnärlig gärning bakom sig. I sina tidiga målningar var Salmson en färgstark kolorist, och hans målningar genom decennierna uppvisar en vandring från det föreställande, mot det abstrakta. Den färgstarka koloriten i målningarna bildar dock en gemensam nämnare över tid.
För 12 år sedan drabbades Fred Salmson av en stroke, vilket kom att förändra hans sätt att måla. Han applicerar numera färgen på duken med fingrarna. Detta torde vara den äldsta formen av applicering som mänsklig kultur känner. Tekniken tillför Fred Salmsons målningar ett spännande färgflimmer, där betraktaren gärna vill ta sig in med blicken och gå vilse bland de dynamiska färgexplosionerna. Videon är från vernissagedagen den 12 oktober 2019.

Två keramiker 2 - 17 november
I den här utställningen visar två keramiker exempel på sin konst. Även om de använder ett likartat grundmaterial, så är de sinsemellan väl åtskilda som konstnärer. Johanna Friberg arbetar med stengods i sina krukor och fat. Hon använder många olika tekniker för att få fram sina dekorer. Hon utgår från formen, och hon söker ett mönster som ska harmoniera med formen. I videon beskriver hon bl a sitt samröre med en spännande japansk teknik. Lis Ellen Vestergaard visar här keramiska tavlor. Olika lermoduler har bakats i gipsformar, och därefter behandlats med engobe och/eller glasyr. Konstnären använder pappersmallar för att spruta på ytbehandlingen i flera lager, så att en relieffyta uppstår. Slumpvis uppkomna krackeleringar kombineras med mer genomtänkt dekor. Experimenten med dekoren i de keramiska bilderna ger stor variation i uttrycket. I videon berättar konstnärerna om sina tekniker. Filmen är inspelad på vernissagedagen den 2 november 2017.

Bia Hellström 23 november - 8 december 2019
"Att tänka om" är titeln på Bia Hellströms utställning på Konsthallen. Hon är autodidakt, men har målat i många decennier, vid sidan av sin profession som apotekare. Inför arbetet med utställningen fick konstnären en ingivelse, att just tänka om, i förhållande till hur hon har målat tidigare. De geometriska former, som funnits sedan tidigare i många av hennes målningar, renodlades nu till monokroma formfält, där realismen fick träda tillbaka för abstraktionen. I några målningar finns tecken på en begynnande riktning mot surrealism. Under alla omständigheter är Bia Hellström en konstnär som är på väg, och där själva vandringen mot det okända tycks vara målet. I videon beskriver konstnären sin utveckling och sin konst. Videon är inspelad 23 november 2019.

Vänföreningens Julutställning 12 december - 19 december 2019
I denna utställning visar de 20 medlemmar (av totalt 125 i Vänföreningen), som målar i Konsthallens ateljé i källaren, upp en del av sina alster. Vänföreningen Västerås Konsthall är viktig för Västerås Konstnärsförening, inte minst för att det är Vänföreningen som gör det möjligt att - via Sveriges Konstföreningar, SKR - ge utställande konstnärer möjlighet till utställningsersättning. I samarbetet mellan föreningarna har det uppstått stora fördelar för bägge parter. Vänföreningen ordnar också andra aktiviteter, som konstlotteri, resor, föredrag, etc. I Julutställningen visar de olika aktörerna upp många skiftande stilar. Anna Gladh är här språkrör för Vänföreningen, några av utställarna kommer till tals i denna video, alla är namngivna vid sidan av sina verk i filmen. Den är inspelad på vernissagedagen den 12 december 2019.

 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2024-01-16 / tohbbe