Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni
 2019 juli-dec
 2020 jan-juni
 2020 juli-dec
 2021 jan-jun
 2021 juli-dec
 2022 jan-jun
 2022 juli-dec
 2023 jan-jun
 2023 juli-dec
 2024 jan-jun

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under jan - juni 2022.

Fram och tillbaka 11 juni - 22 juni 2022
I denna utställning visar fyra unga konstnärer med anknytning till Västmanland upp sin konstinriktningar. Det är vitt skilda tekniker och material som kommer till uttryck.

Lisa Englund visar upp sin egenkonstruerade Printmobil, som är en kombination av tryckpress och cykel. Maskinen framställer slumpmässiga konstverk. Hon visar även vävda textilbilder.
Jarl Hohentahl visar prov på sin skicklighet som glaskonstnär. Han arbetar i egen glashytta i Finland. De svällande glaskropparna i utställningen ger rika möjligheter till egna associationer för betraktaren.
Hedda Hultman visar ett experimentellt konstskapande, där olika delar av samma konstverk, i olika material, kan sättas ihop på flera sätt, och skapa nya bilder/skulpturer. Även här har betraktaren fritt spelrum att tolka.
Ida Rönnberg visar upp ett slags alias, en skulptural dam som tycks återkomma från utställning till utställning. Denna gång befinner sig damen i ett badkar, och temat är självupplevd fysisk smärta. Damen kommunicerar starkt sin upplevelse med betraktaren.

Utställningen spelades in i samband med vernissagen, av Sandra Dupagé och Gunnar Forsman från Västerås konsthall. Videon är 30 minuter lång, och de första 18 minuterna är från invigningen där samtal sker med Lisa, Hedda och Ida (Jarl var i Finland). Därefter filmas samtliga alster i utställningen utan kommentarer.

Kicki Persson 21 maj - 6 juni 2022
Den har videon är en timme lång. De första 20 minuterna samtalar Kicki Persson med Johnny Molton och publiken om konsten. Mellan 20 - 40 minuter in vandrar kameran bland de sextio utställda verken. 40 - 60 minuter in berättar konstnären lite mer fördjupat om sitt konstnärskap för filmaren. I slutet finns en prislista med måttuppgifter, som visas under en minut. Videon filmades på vernissagedagen den 21 maj 2022, av Gunnar Forsman från Konsthallen.

Så här berättar Kristina ”Kicki” Persson inför sin utställning: "Jag är konstnär och bildpedagog född i Kramfors, bosatt i Dingtuna i Västerås. Utbildad vid Grundskolan för konstnärlig utbildning två år, Västerås Konstskola två år och Konstfack i Stockholm i fyra år. Mina motiv är hämtade främst från Västmanland och Ångermanland. Jag målar på plats ute i naturen året runt s. k. ”Plein air-måleri”. Termen kommer från franskans ”en plein-air” som betyder i det fria. Förutom mitt konstnärliga arbete är jag verksam som bildpedagog vid Västerås Kulturskola".


Kathie Pettersson 30 april - 15 maj 2022
"Omvandlingen av Kiruna stad har väckt uppmärksamhet över hela världen. Jag tillbringade nästan alla somrar som barn hos mormor i Paksuniemi, två mil därifrån, och en del av min släkt bor kvar. Som vuxen har jag besökt Kiruna med omnejd flera gånger, bland annat för att jobba med isskulpturer i Jukkasjärvi. Jag arbetar till synes oförutsägbart, ofta med en tydlig eller flera tydliga former som får bära upp oredan i mina bilder, en strävan efter att förenkla och få betraktaren att uppleva ett igenkännande.

De senaste åren har jag experimenterat med spackel, lim och olika material i den grafiska tekniken collografi - limtryck. Min inriktning de senaste åren har varit att utmana mig själv i nya miljöer och fokusera på nuet. Att arbeta i gästateljéer i Sverige och utomlands och möta kulturarbetare från hela världen ger mig nya ögon och lust. Veckorna i Kiruna gav mig också en stark känsla av att jag hör ihop med det som finns här.".

Denna video är 32 minuter lång. Under de första 16 minuterna invigs utställningen av Lotta Mattsson från Konsthallen, och Kathie Pettersson berättar om sitt konstnärskap. Därefter rör sig kameran runt bland de utställda verken. I slutet finns en prislista med måttuppgifter som visas under en minut. Videon spelades in på vernissagedagen den 30 april 2022 av Gunnar Forsman från Västerås Konsthall.Bo Fredriksson 2 april - 24 april 2022
Konstnären har under ett antal år målat exteriörer och interiörer från framförallt hemstaden Västerås. Målningarna är på samma gång föreställande och abstrakta. Det rena avbildandet är inte konstnärens syfte, utan ytor och former kan förmedla en inre känsla av ödslighet runt fasader och inredningar, där betraktaren själv får avgöra om detta är ett bestående tillstånd, eller om rumsbildningarna i sinom tid kommer att befolkas. Ödsligheten accentueras av en liten återkommande figur, en mystisk ensam vandrare i de målade miljöerna.
Efter en kort invigning av utställningen, visas i videon en rundvandring bland målningarna. 15 minuter in samtalar Bo Fredriksson och Gunnar Forsman om konstverken under 20 minuter. Därefter visas prislistan med teknik och måttuppgifter. Videon är 37 minuter lång och spelades in på vernissagedagen den 2 april 2022.


Henrik Stenberg 12 mars - 27 mars 2022
"I mina målningar söker jag ett möte med den vilda naturens storslagenhet och människans litenhet inför detta väldiga och okontrollerade.
Samtidigt är målningarna sprungna ur min fantasi och kan sägas vara rena kulturprodukter. En intressant motsättning tycker jag. Det blir hur som helst en upptäcktsresa in i något för mig okänt, hämtat ur mig själv. I början av arbetet låter jag slumpen visa på olika möjligheter.
Sedan målar jag mig mot en större och större klarhet. Klippor mejslas fram och sten läggs vid sten tills jag når fram till en plats som på något vis känns verklig. Landskapen är karga, steniga och svårforcerade men i fjärran tornar vita snöklädda toppar upp sig under blåa skyar.
Porlande bäckar forsar fram mellan mörka klippor. Snön smälter och den smälter snabbt."

Videon är 40 minuter lång. 0 - 7 minuter in presenteras utställningen och konstnären inför vernissagepubliken. Mellan 7 - 20 minuter in vandrar kameran genom de utställda verken utan kommentarer. 20 - 39 minuter in följer en fördjupande intervju med Henrik Stenberg. I slutet av videon finns en verkslista med priser och måttuppgifter. Videon spelades in på vernissagedagen den 12 mars 2022.

Mia Idar 19 februari - 6 mars 2022
Så här skriver konstnären om sin utställning, som innefattar bl a textilt måleri samt skulptur:
"Intryck och upplevelser i naturen har alltid varit en stor inspirationskälla och en viktig del av mitt liv. Det har därför blivit naturligt att stämningar, känslor och relationer, yttre och inre upplevelser kommer till uttryck i samklang med min nära relation till naturen. Jag vill med min konst förmedla tankar och intryck som jag tror är fundamentala för varje individ, men som ofta överröstas av t.ex. stress och mediebrus. Jag vill inspirera människor till att stanna upp, se varandra, använda sina sinnen och ta vara på det vi har omkring oss. Jag inspireras av att arbeta med olika material och uttrycksformer som textil skulptur och måleri beroende på vad jag vill uttrycka."

Videon är 48 minuter lång. Mellan 0 - 14 minuter in så invigs utställningen, och Mia Idar berättar om sin konst. Mellan 14 - 28 minuter in så vandrar kameran omkring bland konstverken. Mellan 28 - 47 minuter in berättar konstnären om verk nr 43, "Ensamhet i gemenskap, gemenskap i ensamhet". Sist ligger en prislista med måttuppgifter. Videon spelades in på vernissagedagen den 19 februari 2022, av Gunnar Forsman från Västerås Konsthall.

Anne - Charlotte Dahl 29 januari - 13 februari 2022
I den här utställningen visar stenkonstnären Anne - Charlotte Dahl några av sina verk. I videon berättar hon om sin fascination över stenmaterialets variationer och historia, samt om sin lyhördhet för varje ämnes egenskaper. Hon kan höra i klangen, när brytpunkten närmar sig då hårdhet övergår i skörhet. Ämnen från Bohuslän samsas här med ämnen från Indien och Italien.
Utställningen tar anslag från moderns vävstolar, i vilka konstnären lekte som barn, med skyttlar och skedkrokar. Den textila utrustningen och det förgängliga textilmaterialet omvandlas i ACD:s konstnärliga gärning till robusta skulpturer med avsevärd tyngd, hårdhet och beständighet. Men skörheten finns där hela tiden, som i en bisats. Precis som i livet självt.
Videon inleds med en invigning, där konstnären samtalar om sin konst, med värd och publik, under 27 minuter. Därefter vandrar kameran genom utställningen utan intervjuer, fram till 38 minuter in. Då berättar konstnären för Konsthallens videofilmare om konsten, vilket sker med mindre publik i lokalen, varför ljudkvalitén är bättre här. Videon är 67 minuter lång, och spelades in på vernissagedagen den 29 januari 2022.

Gärd Karin Andersson 8 januari - 23 januari 2022
Med oändlig precision målar Gärd Karin Andersson sina miniatyrer i blyerts. De utgör sedan förlagor för digitalt uppförstorade konstverk. Alla led i denna process måste ske med den största noggrannhet som överhuvudtaget är möjligt, för att konstnären ska bli nöjd. Blyerts är ett bångstyrigt material i det lilla formatet. Papperets fibrer kan bilda diken dit spetsen inte vill nå. Minsta feltryck med handen ger skoningslöst en oönskat svärta. Men när perfektionen till slut segrar, vilket den alltid tycks göra i Karin Anderssons verk, så blir resultatet fantastiskt. De digitalt uppförstorade blyertsmålningarna uppvisar en mjukhet i ytorna, där valören ständigt varieras i ett rikt omfång, oavsett vilket material som skildras. Utställningens stora konstverk andas hantverkskunskap och stilfullhet in i minsta detalj. Det hela blir inte sämre av att Gärd Karin Andersson har en väl utvecklad känsla för bildens komposition. Videon är 35 minuter lång och filmades på vernissagedagen den 8 januari 2022 av Gunnar Forsman från Västerås Konsthall. Först visas samtal med konstnären och sedan sker en rundvandring i utställningen. I slutet finns en tabell med titlar, mått och priser.

 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2024-01-16 / tohbbe